מועצת הסטודנטים

מועצת הסטודנטים מורכבת מסטודנטים מכל הפקולטות, אשר נבחרים אחת לשנה בבחירות דמוקרטיות.
באחריות כל אחד ואחת מחברי המועצה לייצג את חבריהם לשנת הלימודים, הן בתוך האגודה והן מול המרצים והנהלת הפקולטה, בנושאים אקדמיים וחברתיים כאחד. מועצת האגודה מתכנסת מספר פעמים בשנה על מנת להתוות מדיניות, לקדם יוזמות, לאשר תקציב וכדומה.

על חברי המועצה להשתתף בישיבות מועצה שמתקיימות אחת לחודש-חודשיים. חברי מועצה שיעדרו מ-3 ישיבות יגרעו מהמועצה.

הבחירות מתקיימות בסוף סמסטר א', הודעה מסודרת על כך תצא במייל, באתר וברשתות החברתיות של האגודה. אם ברצונכם להיות נציגים, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות המייל: info@agudahit.co.il.

מועצה 2020-2021

ליצירת קשר עם חברי המועצה, לחצו על השם או התמונה.

הנדסת חשמל

אמנון תורגמן

מסיימי תואר

סיוון מור

מסיימי תואר

עיצוב

מדעי המחשב

מתמטיקה שימושית

ניהול טכנולוגיה

רפואה דיגיטלית

טכנולוגיות למידה

תואר שני