הנהלת האגודה

מועצת האגודה בוחרת מתוכה אחת לשנה חמישה חברי מועצה שינהיגו את האגודה ויהיו אחראים למימוש חזונה ולתפקודה ביומיום. חברי ההנהלה אחראים ליישום החלטות המועצה ולקידום נושאים אקדמיים, חברתיים ואחרים.

סטודנט להנדסת תעשייה וניהול, שנה ד’.

יו”ר האגודה מזה השנה השלישית. בתור יו”ר האגודה, אחראי על ניהול יומיומי של חברי ההנהלה ועל אופן ביצוע תפקידם, אחראי על ניהול ישיבות ולניהול פרוטוקול, משמש נציג האגודה בהתאחדות הסטודנטים הארצית, וכן מייצג את האגודה בפני גופים בתוך המכון ומחוצה לו.

סטודנט למדעי המחשב, שנה ג’.

ממלא מקום היו”ר, אחראי על תפקוד על המדורים השונים באגודה וכן על כלל הסכמי וחוזיי העמותה. אחראי על בניית התקציב ויישומו וכן על הניהול השוטף של כלל הנושאים הכספיים של האגודה.

אמנון תורגמן

רמ"ד אקדמיה

סיים לימודיו בפקולטה לחשמל.

אחראי על טיפול בעיות אקדמיות אקדמיות פרטניות וקבוצתיות מול המרצים והמכון, ייצוג בוועדת משמעת מוסדית, ייצוג בוועדות הוראה מוסדיות ופקולטיות, הפקת מחברות סיכום שיעורים, בקשות לתגבורים, מבחנים ומועדים מיוחדים, ארגון מרתונים לקראת בחינות, זכויות הסטודנטים וזכויות משרתי המלואים וארגון של קורסי העשרה בתחומים שונים.

שחר סימן טוב

רמ"ד תרבות

סטודנטית לטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה, שנה ב’.

אחראית על הפקת אירועי תרבות בקמפוס ומחוץ לקמפוס, מסיבות, טקסים והרצאות חוץ. המדור מארגן אירועים חברתיים ותרבותיים כגון: הפנינג ומסיבת פתיחת שנה, אירועי תרבות בחנוכה, מסיבת פורים, יום הסטודנט ועוד.

גיא צורי

רמ"ד יח"צ

סטודנט לתקשורת חזותית, שנה ג’.

אחראי על תחום יחסי הציבור באגודה על ידי פעילויות שונות: דוברות, מיתוג ופרסום, טיפוח קשרי חוץ, עדכון וניהול המדיות החברתיות ואתר האגודה ותיעוד הפעילויות השונות של האגודה.