הנהלת האגודה

מועצת האגודה בוחרת מתוכה אחת לשנה חמישה חברי מועצה שינהיגו את האגודה ויהיו אחראים למימוש חזונה ולתפקודה ביומיום. חברי ההנהלה אחראים ליישום החלטות המועצה ולקידום נושאים אקדמיים, חברתיים ואחרים.

אורי ירמיה יור

אורי ירמיה

יו"ר

הנדסה תעשייה וניהול, שנה ד'

אחראי על ניהול יומיומי של חברי ההנהלה ועל אופן ביצוע תפקידם, אחראי על ניהול ישיבות ולניהול פרוטוקול, משמש נציג האגודה בהתאחדות הסטודנטים הארצית ובמועצת הסטודנטים, וכן מייצג את האגודה בפני גופים בתוך המכון ומחוצה לו.

ליגד שגן

סיו"ר

הנדסה תעשייה וניהול, שנה ג'

ממלאת מקום היו”ר, אחראית על תפקוד על המדורים השונים באגודה וכן על כלל הסכמי וחוזיי העמותה.
אחראית על בניית התקציב ויישומו וכן על הניהול השוטף של כלל הנושאים הכספיים של האגודה.
בנוסף משמשת כנציגה במועצת הסטודנטים.

מני בנין רמד אקדמיה

מני בנין

רמ"ד אקדמיה

מדעי המחשב, בוגר

  • טיפול בעיות אקדמיות פרטניות וקבוצתיות מול המרצים והמכון
  • ייצוג בוועדות
  • הפקת מחברות סיכום שיעורים
  • בקשות לתגבורים, מבחנים ומועדים מיוחדים
  • ארגון מרתונים לקראת בחינות
  • זכויות הסטודנטים וזכויות משרתי המילואים
  • ארגון של קורסי העשרה בתחומים שונים
  • נציג במועצת הסטונדטים

עידן והב

רמ"ד תרבות

מדעי המחשב, שנה ב'

אחראי על הפקת אירועי תרבות בקמפוס ומחוץ לקמפוס, מסיבות, טקסים והרצאות חוץ.
המדור מארגן אירועים חברתיים ותרבותיים כגון: הפנינג ומסיבת פתיחת שנה, אירועי תרבות בחנוכה, מסיבת פורים, יום הסטודנט ועוד.
בנוסף משמש כנציג במועצת הסטודנטים.

ניר פלגי רמד יחצ

ניר פלגי

רמ"ד יח"צ

תקשורת חזותית, שנה ב'

אחראית על תחום יחסי הציבור באגודה על ידי פעילויות שונות:
דוברות, מיתוג ופרסום, טיפוח קשרי חוץ, עדכון וניהול המדיות החברתיות ואתר האגודה ותיעוד הפעילויות השונות של האגודה. בנוסף משמשת כנציגה במועצת הסטודנטים.