הנחה בארנונה

ברוב הרשויות המקומיות, לא ניתנת הנחת סטודנטים בארנונה. עם זאת, ניתן לבקש הנחה לפי מבחן הכנסה.

יש לפנות לפנות באופן עצמאי לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה אתם מתגוררים, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.

לקריאה על הנחת סטודנט בארנונה באתר כל זכות, לחצו כאן.

לנוחותכם, מצורפים כאן קישורים לבקשת הנחה לארנונה במספר רשויות בסביבת המכון.

הקפידו להגיש את הבקשה עם כל המסמכים הרלוונטיים, המפורטים באתר של הרשות המקומית.

לבקשה לסיוע במילוי טפסים מהאגודה, ניתן לפנות לרכז/ת רווחה: aguda10rev@gmail.com

לטופס בקשת ההנחה יש לצרף את המסמכים הבאים. (חשוב לשים לב! רשימת המסמכים עשויה להשתנות בין הרשויות המקומיות ויש לוודא מול כל רשות מקומית):

 • אישור לימודים חתום לסמסטר הרלוונטי.

 • מערכת שעות לסמסטר הרלוונטי.

 • צילום חוזה שכירות (חתום על ידי כל הצדדים לחוזה).

 • צילום תעודת זהות.

 • סטודנט שגר עם שותפים (כולל בן/ת זוג) נדרש להציג הוכחות על הכנסות השותפים בחודשים אוקטובר עד דצמבר של השנה החולפת. במקרה שבו יש מספר שותפים, ההנחה שתינתן תחושב באופן יחסי (בהתאם לאחוז ההחזקה בנכס).

 • שומה ממס הכנסה, במקרה שהסטודנט עבד כעצמאי באותם חודשים.

 • תלושי משכורת של החודשים אוקטובר עד דצמבר של השנה החולפת, במקרה שהסטודנט עבד כשכיר באותם חודשים.

 • סטודנט שלא עבד כלל יצרף גם את האישורים הבאים:

  • תצהיר חתום כדין על הכנסותיו (למשל: תצהיר חתום על ידי עו"ד, רשם בית משפט).

  • אישור על מעמד לא עובד מהמוסד לביטוח לאומי – ניתן להזמין את האישור באופן מקוון.

 • הסבר ופרטים על בקשת הנחה לפי מבחן הכנסה (שם ניתן למצוא גם את רשימת הטפסים הדרושים).
 • כאן ממלאים טופס מקוון להגשת בקשה – וודאו מראש שיש לכם את כל הטפסים, לפני שתתחילו למלא את הטופס.
 • שאלות ותשובות על הנחה בארנונה באתר העירייה.
 • מילוי ארנונה- לאתר חולון.
 • פרטי התקשרות עם מחלקת ארנונה בעירייה:
 • טלפון: 03-5027271.

  כתובת: בניין העירייה – ויצמן 58, קומה 1.

  שעות קבלת קהל:
  א', ב', ה': 13:30-08:30
  ג': 13:00-08:30, 18:30-16:00

  ד': אין קבלת קהל

 • הסבר ופרטים על הנחה אישית בארנונה בעיריית תל אביב.

 • טופס בקשה להנחה.
 • פירוט מסמכים נדרשים:

  • טופס "בקשה לקבלת הנחה בארנונה על פי הכנסה חודשית ממוצעת ולפי מספר נפשות בדירה".
  • צילום תעודת זהות בה מופיעה כתובתו העדכנית של המבקש, בתחומי העיר תל־אביב-יפו ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו.
  • אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה.
  • מהמוסד לביטוח לאומי:
    • אישור זכאות לגמלאות (או אישור שאין גמלה) לחודשים אוקטובר- נובמבר- דצמבר לשנת הכספים הקודמת לבקשה או לחודשים ינואר עד דצמבר לשנת הכספים הקודמת לבקשה, לפי בחירתו.
    • אישור ביטוח ושכר (דוח מעסיקים).
  • שכיר: יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר- נובמבר- דצמבר לשנת הכספים הקודמת לבקשה או לחודשים ינואר עד דצמבר לשנת הכספים הקודמת לבקשה, לפי בחירתו וכן מסמכים על הכנסות מכל מקור שהוא שלו ושל המתגוררים איתו.
  • עצמאי יצרף: דוח שומה ממס ההכנסה לשנת הכספים הקודמת לבקשה.
  • מי שאינו עובד יצרף: אישור מביטוח לאומי על היותו  במעמד "לא עובד" לחודשים אוקטובר- נובמבר- דצמבר לשנת הכספים הקודמת לבקשה, או לחודשים ינואר עד דצמבר לשנת הכספים הקודמת לבקשה, לפי בחירתו.

  • בפני מבקש ההנחה עומדות שתי אפשרויות לבחירה: לחתום על טופס וויתור סודיות המאפשר לעיריית תל אביב-יפו לקבל מהמוסד לביטוח לאומי את המסמכים הרלוונטיים לצורך בדיקת זכאות להנחה או להמציא אישורים מהמוסד לביטוח לאומי- אישור זכאות לגמלאות, אישור ביטוח ושכר (דוח מעסיקים) ומעמד (ככל שנדרש).

הסבר על הנחה על פי מבחן הכנסת ופירוט מסמכים נדרשים.