מה הן נקודות זכות?

יכול להיות שנתקלתם במונח נקודות זכות (או בקיצור נ"ז/נק"ז). אם לא ידעתם במה מדובר והתביישתם לשאול – הגעתם למקום הנכון!

כל תואר אקדמי מורכב ממכסת נקודות זכות שיש להשלים במהלך שנות הלימודים שלכם. לכל קורס שאתם עושים יש ערך מסוים של נ"ז, בהתאם להיקף הקורס: יש קורסים "קטנים" של 1-2 נ"ז, ויש קורסים "גדולים" של 4-6 נ"ז. על פי רוב, כמות נקודות הזכות של הקורס תעיד על היקפו: מספר שעות הלימוד במערכת השעות, המטלות והמטלה המסכמת להערכת הציון.

מכסת הנקודות המומלצת שכדאי להשלים בכל סמסטר משתנה בין תואר לתואר, תוכלו למצוא מידע על כך בידיעון הפקולטה שלכם, אותו תוכלו לקרוא כאן. כמו כן, תוכלו לראות בעמדת המידע שלכם בעמוד הראשי מאזן שיראה לכם כמה נקודות זכות כבר השלמתם וכמה נותרו לכם מכל "סוג" (אנגלית, רב תחומי, קורסי חובה).

האחריות על השלמת מכסת נקודות הזכות משתנה גם היא בין פקולטה לפקולטה. יש פקולטות בהן באחריות הסטודנט/ית לבנות את מערכת השעות, ולעומת זאת יש פקולטות בהן המחלקה בונה עבור הסטודנטים את רוב המערכת, ונותר לכם לבחור רק קורסים מסוימים: אנגלית, קורסים רב תחומיים וקורסי בחירה.

קורסים רב תחומיים/קורסים כלליים

אמ;לק – צריכים ללמוד בין 6-10 נ"ז, מומלץ לסיים עם זה כמה שיותר מוקדם, אבל לא יותר מקורס אחד בסמסטר.

על כל סטודנט/ית לבחור קורסים רב תחומיים בהיקף של בין 6-10 נ"ז. מומלץ מאוד לקחת את הקורסים הללו בשנתיים הראשונות של התואר, ולסיים איתם בהקדם האפשרי. עם זאת, מומלץ לא להעמיס על עצמכם עם יותר מקורס אחד כזה בסמסטר.

חשוב לדעת שהמבחנים של הקורסים הרב תחומיים מתקיימים בדרך כלל באותו יום, לכן אם תבחרו 2 קורסים, עשויה להיות חפיפה בין המבחנים. במקרה כזה תאלצו לגשת בקורס אחד למועד א', ובקורס השני למועד ב', ללא אפשרות לשפר ציון במקרה הצורך. כדאי להימנע מסיטואציה כזו.

קורסי הבחירה מחולקים ל-4 אשכולות, ניתן לקרוא עליהם כאן.

אנגלית

אמ;לק – צריך לסיים עם לימודי אנגלית בשנתיים הראשונות שלכם במכון, אחרת אתם עלולים להיות מחוייבים לשלם קנס כספי, וללמוד אנגלית בשנים ג'-ד'.

על כל סטודנט/ית להיבחן במבחן פסיכומטרי/אמיר"ם/אמי"ר.

על פי הציון תוכלו לקבל פטור מלימודי אנגלית, או שתקבע רמתכם ולפיה עליכם להשתבץ בקורסי אנגלית. הרישום לקורסים הינו באחריותכם, ועליכם לסיים עם לימודי האנגלית בשנתיים הראשונות שלכם במכון, אחרת אתם עלולים לשלם קנס כספי. עוד על לימודי אנגלית ניתן לקרוא כאן.