מילואים

מה מגיע לכם בתור משרתי מילואים?

 • כל סטודנט רשאי להיעזר בדקאנט על מנת להגיש ולת”ם (ועדה לתיאום מילואים).
 • פעם אחת במהלך התואר זכאי סטודנט ל-2 נקודות זכות על שירות מילואים של 14 ימים ברצף או 21 ימים במצטבר בשנה.
 • סטודנט זכאי ל-40 דפים לצילום/הדפסה בגין כל יום מילואים שעשה (שקול ל- 7.20 ש”ח לכל יום).
 • על שירות מילואים של 14 ימים ברצף או 21 ימים במצטבר – ניתן לקבל מועדים מיוחדים לבחינות במידת הצורך
 • סטודנט זכאי לסיוע לימודי ממתרגלים על פי החישוב הבא: מספר שבועות מילואים X מספר שעות שבועי X 0.25 = שעות תרגול.
 • בן/בת זוג של משרת מילואים במכון זכאי גם הוא לחלק מהתנאים.
 • סטודנט המשרת במילואים על תקופת הרישום לקורסים יודיע על כך למזכירות האקדמית ויקבל אפשרות להירשם לפני הזמן.
 • סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב- 2 סמסטרים, מבלי שיחויב בשכר לימוד או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו.
 • 50% הנחה על מרתון של האגודה.

איך מקבלים הטבות?

 1. פונים לדקנאט הסטודנטים, בבניין 5, קומה 2 ומנפיקים אישור 3010.
 2. מבקשים מהדקנאט לקבל נקודות זכות ופטורים.
 3. מגיעים למזכירות האגודה עם הטופס, מבקשים את ההטבה לצילומים, וההנחות למרתונים.

 

לאתר של דקנאט הסטודנטים

אתר המילואים

לשאלות, עזרה ותמיכה נפשית במילוי טפסים אתם מוזמנים לפנות לרכז רווחה –
Aguda10rev@gmail.com