מלגות

סוגי מלגות

ככל ששווי המלגה גבוה יותר, תידרשו לתת מספר גבוה יותר של שעות התנדבות.
לרוב מדובר במלגות חיצוניות, שלא תלויות במכללה.

מיועדות לסטודנטים במצב סוציו-אקונומי נמוך, בהתאם להחלטת ועדת המלגות במכללה.
תכנית מלגות ייחודית של המכון המיועדת לסטודנטים מן הפריפריה ו/או דור ראשון להשכלה גבוהה במצב סוציואקונומי נמוך.
מיועדות לסטודנטים המעוניינים לבצע פעילות קהילתית-חברתית ובתמורה לקבל מלגה.
הלוואות בהסדרי מימון נוחים לצורך תשלום שכר הלימוד ו/או המחייה.
מלגה פנימית של המכללה, מיועדות למועמדים לפני קבלה ללימודים, בעלי נתוני קבלה גבוהים.

מאגרי מלגות מומלצים

דקנאט הסטודנטים

ניתן למצוא מידע באתר של הדקאנט אשת קשר:

רכזת סיוע אקדמי וכלכלי, נופר כהן

בניין 1, קומה ראשונה, חדר 106 א'
טלפון 03-5026842
דוא"ל nufarc@hit.ac.il