מפת התמצאות - HIT

בניין 1

חדר 100: המרכז לקידום הסטודנט

קומה 6: הפקולטה לניהול טכנולוגיה

בניין 3

מרכז המחשבים

בניין 5

מועדון האגודה

חדר 105: מזכירות האגודה

הדפסות – מול מזכירות האגודה

קומת קרקע: הפקולטה לטכנולוגיות למידה

קומה 2: מנהל הסטודנטים

קומה 2: הפקולטה להנדסה (חדרים 230, 231, 235)

חדר 202: דקנאט הסטודנטים

חדר 202 ג': היחידה להכוון תעסוקתי

חדר 201: מדור שכר לימוד

חדר 314: המחלקה ללימודים רב תחומיים

קומה 4: ספריה

בניין 6

קומה 1- סטודיו לצילום

קומה 1: השאלת ציוד אורקולי

קומה 1: קפיטריה קטנה

קומה 3: מועדון האגודה

קומה 4: הפקולטה לעיצוב

בניין 7

בין בניין 6 ו-7: חנות חומרים

קומה 1: סדנה קלה

קומה 1- סדנה כבדה

קומה 2: הדפסות

בניין 8

קומת קרקע: הפקולטה לטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה

קומה 4: הפקולטה למדעים