ברוכים הבאים

מועדי ב'

התאריך של מועדי ב' מפורסם בתחילת הסמסטר ונמצא בעמדת המידע. אם נכשלת במבחן, הרישום למועד ב' יהיה באופן אוטומטי. אם ברצונך לשפר ציון, יש לגשת לעמדת המידע ולהירשם למועד ב'.

במקרה שבחרת לגשת למועד ב' כדי לשפר ציון, חשוב לדעת שהמועד האחרון מבין שני המועדים הוא הציון הקובע, גם אם הוא נמוך יותר.