ברוכים הבאים

הגשת ערעור על ציון

לצד הציון בעמדת המידע קיימת האפשרות לערער על ציון הבחינה. ניתן לערער עד שבועיים ממועד פרסום הציונים.

על המרצה להשיב על הערעור בתוך שבוע.

אם תרצו לערער על החלטת המרצה, תוכלו לעשות זאת בתוך שבוע מיום קבלת ההחלטה, וועדת הוראה מחלקתית תדון בנושא (סעיף 17 בנוהל הבחינות). ניתן לערער לוועדת הוראה מחלקתית עד פעמיים בשנה.

הערעור אינו כרוך בתשלום, אולם אם הסטודנט יגיש 5 ערעורים שיידחו,
יחויב הסטודנט בתשלום בסך של 50 ₪ החל מהערעור השישי לכל ערעור נוסף שיידחה.