ברוכים הבאים

היעדרות משיעורים

מי שנעדר מלימודים מסיבות מוצדקות (לידה, מילואים, אבל, מחלה וכדומה), חייב להשלים את החומר שהחסיר.

בסילבוס תוכלו לראות את דרישות הנוכחות ואת מספר החיסורים המותרים במהלך הסמסטר.