ברוכים הבאים

יציאה לשירותים בזמן מבחן

אנחנו ממליצים לבוא לבחינה מוכנים ואחרי שעברתם בשירותים, כי אין יציאה לשירותים בשעתיים הראשונות של הבחינה! (נוהל הבחינות נספח 1 סעיף 11.1).

בבחינה של שלוש שעות, יציאה מהכיתה תותר רק אחרי שחלפה שעה וחצי שעה מתחילת המבחן, ועד חצי שעה לפני סיום המבחן (נספח 1 סעיף 11.2).

מקרים חריגים: סטודנטיות בהריון, ובעלי אישור רפואי המורה על כך במפורש זכאים וזכאיות לצאת לשירותים במהלך הבחינה ללא הגבלה. (נספח 1 סעיף 11.3)

שימו לב: אם בחרתם לסיים את הבחינה, תוכלו לעזוב את הכיתה רק אחרי חצי שעה, ואחרי שתבחרו לצאת לא תינתן אפשרות לשוב לאולם הבחינה. מי שיעזוב לאחר קבלת השאלון יחשב כאילו קיבל בבחינה 0 גם אם לא מילא את המבחן (נספח 1 סעיף 7).