ברוכים הבאים

מהו ציון עובר?

בכל מחלקה או פקולטה הגדרת ציון עובר היא אחרת, אבל תמיד תהיה מעל 60. 

במקרה שבו הציון העובר גבוה מ-60, הדבר יצוין בסילבוס, אותו תוכלו למצוא באתר הקורס במודל (סעיפים 11.5+11.6 בתקנון הלימודים לתואר ראשון).

בלימודי תואר שני, ציון עובר לא יהיה נמוך מ-65, ואין אפשרות לעשות מועד ב' (סעיף 12 לתקנון הלימודים לתואר שני).