ברוכים הבאים

מענה על שאלות בזמן בחינה

אם יש לכם שאלה במהלך הבחינה, תוכלו לפנות למרצה או מתרגל שצריכים להיות זמינים למענה על שאלות עד חצי שעה לפני תום הבחינה. (סעיף 15.1 לנוהל הבחינות). במועדים מיוחדים אין חובת נוכחות מרצה. (סעיף 15.2 בנוהל הבחינות)