ברוכים הבאים

ערעור על החלטת הוועדה

אם תרצו להגיש ערעור על החלטת ועדת משמעת: הגשת הערעור תהיה בכתב, תוך שבועיים ממועד מתן ההחלטה. הגשת ערעור תחייב את ערכאת הערעור להתכנס לדיון, בתוך 10 ימים מקבלת הערעור. ערכאת הערעור רשאית לזמן לדיון את המערער. החלטת ועדת המשמעת העליונה תישלח למערער, בתוך 10 ימים מיום הדיון.