ברוכים הבאים

פרסום סילבוס ומרכיבי הציון​

עד לשיעור הראשון של כל קורס, על המרצה לחלק או להציב באתר הרשמי של הקורס, חוזר בו מופיעים: תכנית הלימודים (סילבוס), רשימת קריאה, הפנייה לאתר הקורס במקרה של הוראה מתוקשבת, מועדים משוערים לבוחני ביניים, מרכיבי הציון הסופי במועדים א' ו- ב', ההגדרות והקריטריונים להערכת עבודות, ושעות הקבלה של המרצה. (סעיף 3.1 בתקנון לתואר ראשון).

אם הסילבוס לא עלה אפשר לפנות למרצה ולבקש שהסילבוס יעלה. אם עדיין לא מעלה, כדאי לפנות לנציג/ת המועצה.