ברוכים הבאים

קורסים חוזרים

על פי תקנון שכר הלימוד, קורס חוזר הוא קורס שאליו נרשם סטודנט יותר מפעם אחת, למעט קורס אשר הסטודנט ביטל את רישומו לקורס במועד. כלומר, אם נרשמתם לקורס והתחרטתם, ולא ביטלתם את הרישום בשבועיים הראשונים של הסמסטר, אם תרשמו לקורס חוזר תאלצו לשלם עליו תוספת תשלום.

בפקולטות/מחלקות שבהן הלימודים הם בהיקף של 3 שנים, לא ייגבה תשלום כלשהו עבור 3 קורסים חוזרים לכל היותר לסטודנט, ובתנאי שהקורסים החוזרים נלמדים במסגרת 3 שנות הלימוד התקניות.

בפקולטות/מחלקות שבהן הלימודים הם בהיקף של 4 שנים, לא ייגבה תשלום כלשהו עבור 4 קורסים חוזרים לכל היותר לסטודנט ובתנאי שהקורסים החוזרים נלמדים במסגרת 4 שנות הלימוד התקניות.
הבחינות (כולל הגשות בעיצוב) ייקבעו במרווח של יומיים לפחות, על פי תכנית הלימודים הרגילה.

אם הקורס החוזר נלמד לאחר תום שנות הלימודים התקניות, ישלם הסטודנט %5 משכר הלימוד השנתי עבור כל סמסטר, ולא יותר מ-%10 בשנת לימודים אחת, למעט מקרים בהם המכון לא יאפשר לסטודנט לחזור על הקורס במהלך שנות הלימודים התקניות.