מרתונים

מוכנים? צאו לדרך!

סינון על פי:

לצפייה בבחינות יש להפעיל סינון.

בנוגע להרשמה למרתונים

 • ——–>פיתחו את החלון למידע——-> הרשמה למרתונים של שנה ב' תתקיים ב22/1 בשעה 18:00, לשנה ג' ההרשמה תתקיים ב23/1 בשעה 18:00. במידה ואין מקום במרתון, יש להירשם ברשימת המתנה אשר תיפתח ב30/1 בשעה 16:00. תקנון וקובץ שאלות ותשובות נמצא באתר האגודה תחת לשונית "מרתונים"

  מרתון בוקר

  המתרגל: ללא מתרגל

  1 ש״ח

פברואר 2020

 • הסתברות ערב

  24-27.02.2020 מרתון ערב

  המתרגל: גידי עלפי

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • הסתברות בוקר

  24-27.02.2020 מרתון בוקר

  המתרגל: גידי עלפי

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • תכנות מונחה עצמים

  23-25.02.2020 מרתון ערב

  המתרגל: עמית צוברי

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • מבוא להנדסת חשמל (מרתון ראשון)

  13-16.02.2020 מרתון ערב

  המתרגל: זוריק

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • מבוא להנדסת חשמל (מרתון שני)

  19-21.02.2020 מרתון ערב

  המתרגל: זוריק

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • מד"ח עם ד"ר קריכלי בוריס

  14-17.02.2020 מרתון ערב

  המתרגל: בוריס קריכלי

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • טורים והתמרות עם מארק ישראל

  13-17.02.2020 מרתון בוקר

  המתרגל: מארק ישראל

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • טורים והתמרות עם ניר

  13-17.02.2020 מרתון ערב

  המתרגל: ניר טיטלבויים

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • פונקציות מרוכבות עם מארק ישראל

  09-11.02.2020 מרתון ערב

  המתרגל: מארק ישראל

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • פונקציות מרוכבות עם ניר

  10-12.02.2020 מרתון בוקר

  המתרגל: ניר טיטלבויים

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • תורת הגרפים עם מארק ישראל

  04-06.02.2020 מרתון ערב

  המתרגל: מארק ישראל

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • פיסיקה 3

  03-05.02.2020 מרתון ערב

  המתרגל: רומן דנילוב

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • אינפי 1

  17-19.02.2020 מרתון בוקר

  המתרגל: ניר טיטלבויים

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • מבוא למדעי המחשב

  06-09.02.2020 מרתון בוקר

  המתרגל: עמית צוברי

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

ינואר-פברואר 2020

 • מתמטיקה בדידה 1

  04.02.2020 - 31.01 מרתון בוקר

  המתרגל: מארק ישראל

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

לצפייה בבחינות יש להפעיל סינון.

לצפייה בבחינות יש להפעיל סינון.

Scroll To top