מרתונים

מוכנים? צאו לדרך!

סינון על פי:

לצפייה בבחינות יש להפעיל סינון.

יולי 2019

 • שדות אלקטרומגנטיים-בוקר

  08-11.07.2019 מרתון בוקר

  המתרגל: רומן דנילוב

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • שדות אלקטרומגנטיים- ערב

  09-11.07.2019 מרתון ערב

  המתרגל: רומן דנילוב

  189 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • עיבוד אותות ספרתי-ערב

  01.07.2019 - 28.06 מרתון ערב

  המתרגל: רומן דנילוב

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • מבוא למדעי המחשב בשפת c

  01-04.07.2019 מרתון ערב

  המתרגל: עמית צוברי

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • מבוא למדעי המחשב בשפת c

  02-04.07.2019 מרתון בוקר

  המתרגל: עמית צוברי

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • אלגברה לינארית

  07-09.07.2019 מרתון ערב

  המתרגל: דניאל קופלוביץ

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • חשבון אינפיניטסמלי 2 לניהול טכנולוגיה

  03-05.07.2019 מרתון ערב

  המתרגל: מארק ישראל

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • משוואות דיפרנציאליות רגילות למהנדסים

  07-09.07.2019 מרתון ערב

  המתרגל: בוריס קריכלי

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • מבוא למדעי המחשב בשפת c

  02-04.07.2019 מרתון בוקר

  המתרגל: אורי רייכמן

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • מבני נתונים

  01-04.07.2019 מרתון ערב

  המתרגל: אורי רייכמן

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • סדנה מתקדמת בתכנות

  07-09.07.2019 מרתון בוקר

  המתרגל: אורי רייכמן

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

יוני 2019

 • עיבוד אותות ספרתי-ערב

  01.07.2019 - 28.06 מרתון ערב

  המתרגל: רומן דנילוב

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • מעגלים אלקטרוניים לינאריים

  20-23.06.2019 מרתון צהריים

  המתרגל: רומן דנילוב

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • חשבון אינפיניטסימלי 2- עמית צוברי

  23-25.06.2019 מרתון ערב

  המתרגל: עמית צוברי

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • אלגוריתמים

  19-21.06.2019 מרתון ערב

  המתרגל: גיא נומברג

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • מתמטיקה בדידה למדעי המחשב

  25-27.06.2019 מרתון ערב

  המתרגל: בוריס קריכלי

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • חשבון אינפיניטסימלי 2- מארק ישראל

  20-24.06.2019 מרתון בוקר

  המתרגל: מארק ישראל

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • הסתברות- ערב

  17-20.06.2019 מרתון ערב

  המתרגל: גידי אלפי

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • הסתברות-בוקר

  18-20.06.2019 מרתון בוקר

  המתרגל: גידי אלפי

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

 • טורים והתמרות אינטגרליות למהנדסים

  26-30.06.2019 מרתון בוקר

  המתרגל: בוריס קריכלי

  190 ש״ח 400 ש"ח לסטודנט שאינו חבר אגודה

Scroll To top