רווחה

הטבות מילואים לאתר אגודה

 • מועד בחינות מיוחד
  על שירות מילואים של 14 יום ברצף / 21 ימים במצטבר
  על שירות מילואים של 4 ימים ומעלה בתקופת בחינות
 • צילומים והדפסות
  40 צילומים על כל יום מילואים / 7.2 ₪ ליום מילואים
 • מועד בחינות מיוחד
  על שירות מילואים של 14 יום ברצף / 21 ימים במצטבר
 • מתן 2 נ"ז
  על שירות מילואים של 14 יום ברצף / 21 ימים במצטבר
 • 50% הנחה על מרתון אגודה
 • שעות סיוע/ תרגול עם מרצה
 • מידע נוסף ופירוט –
  https://www.hit.ac.il/students/DeanOfStudents/learning-aid/military-reserve-service
  * ניתן לפנות לדקאנט הסטודנטים בקומה 2 בבניין 5.

 


הנחה בארנונה

סטודנטים המתגוררים בחולון בתקופת הלימודים זכאים לקבל הנחה בארנונה על פי מבחן הכנסות בלבד.
על מנת לקבל את ההנחה יש להגיש את הטפסים הבאים (שותפים צריכים להגיש את הקבצים הבאים לכל אחד מהמתגוררים בדירה בנפרד):
• תצלום ת.ז
• אישור לימודים ומערכת שעות של אחד הסמסטרים
• במידה ולא עדכנתם את כתובתכם בת.ז לחולון, עליכם להוציא אישור על אי קבלת הנחה בארנונה מהעיר שרשומה בת.ז
• צילום תלושי שכר של חודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר (אם החלפתם מקום עבודה יש לצרף גם תלושים של שלושה חודשים אחרונים במקם עבודה הקודם).
• אישור על תקופות עבודה מביטוח לאומי.
• עצמאיים – דו"ח שומה אחרון ממס הכנסה ודו"ח מרואה חשבון.
• מובטלים – מוציאים מאתר ביטוח לאומי אישור על מעמד לא עובד, אישור על דמי אבטלה (במידה וקיבלתם) ואישור על תקופות עבודה אם עבדתם במהלך השנה.
• חשבונות בנק – תדפיס עו"ש לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר
• ריכוז יתרות
• הוכחת בעלות על החשבון (תצלום של פנקס צ'קים/ תצלום מסך מהאפליקציה)
• אישור לימודים ומערכת שעות של אחד הסמסטרים

אם יש לכם שאלות,אתם מוזמנים לפנות לרכזת רווחה במייל – aguda10rev@gmail.com או להגיע בשעות הקבלה – שני 18:00 – 20:30 ורביעי 13:00- 15:00