רכזי מילואים

בכל פקולטה מונו רכזים ורכזות מילואים מנהליים ואקדמיים ייעודיים אשר יתנו מענה לכל צורך שעולה.

ראש מערך ההוראה, פרופ' מיכאל קרויטר054-2487030michaelkro@hit.ac.il
רכזת מילואים במזכירות האקדמית, שושי בן יוסף03-5026686shoshi@hit.ac.il
רפרנטים מנהליים
רחלי טויטו נגרין03-5026945rachelito@hit.ac.il
הילית קוגמן03-5026952hilitk@hit.ac.il
אהובה אורן03-5026554st_ahuva@hit.ac.il
רפרנטים אקדמיים
המחלקה לפיסיקהפרופ' איליה ריפס rips@hit.ac.il
ביה"ס למדעי המתמטיקהד"ר דמיטרי גולדשטייןdmitryg@hit.ac.il
ביה"ס למדעי המחשבפרופ' אודי רוטיץ (תואר שני) Udiro@hit.ac.il
ביה"ס למדעי המחשב אהרונסון ערן (תואר ראשון) erana@hit.ac.il
ביה"ס למדעי המחשבד"ר מיכל גורדון (תואר ראשון) michalgor@hit.ac.il
רפרנטים מנהליים
אילנה בן נון03-5026744ilanab@hit.ac.il
רפרנטים אקדמיים
תואר ראשוןד"ר אבי לויleviav@hit.ac.il
תואר שניד"ר גיל גרינשטייןgilgr@hit.ac.il
רפרנטים מנהליים
גיל אחרק03-5026631gilach@hit.ac.il
רפרנטים אקדמיים
תואר ראשוןד"ר עמוס בר-דע amos.bardea@hit.ac.il
תואר שניפרופ' יוסף בן עזראbenezra@hit.ac.il
רפרנטים מנהליים
חמדה כהן03-5026851hemdac@hit.ac.il
רפרנטים אקדמיים

המחלקה לעיצוב תעשייתי

שנה א'שלומית באומןshlomitb@hit.ac.il
שנה ב'טל צורtalz@hit.ac.il
שנה ג'עדי כתריadik@hit.ac.il
שנה ד'נעמה שטיינבוקnaamas@hit.ac.il

המחלקה לעיצוב פנים

שנה א'גל גאוןgaong@hit.ac.il
שנה ב'יואב מאירי
שנה ג'ניסן ורשבסקיwarschawskin@hit.ac.il
שנה ד'לילך שטיאטchitayatl@hit.ac.il

המחלקה לעיצוב תקשורת חזותית

שנה ב'עדי קרליץadika@hit.ac.il
שנה ב'נעמה בנזימןnaamab@hit.ac.il
שנה ג'ארז בכרviscom@hit.ac.il
שנה ד'בוב אוראלorelb@hit.ac.il
רפרנטים מנהליים

אורן בן אהרון 03-5026900orenba@hit.ac.il

רפרנטים אקדמיים
תואר ראשוןד"ר היילי וייגלט-מרוםhayleyw@hit.ac.il
תואר שניד"ר ערן גלerang@hit.ac.il
רפרנט מנהליסופי נווהsofien@hit.ac.il
רפרנט אקדמיפרופ' אסתר פרוסטיג frostige@hit.ac.il
רפרנט מנהליקרן גרינוולדkerengru@hit.ac.il
רפרנט אקדמיד"ר גילי פלגgilip@hit.ac.il