פתיחת מרתונים | 12-13/06/19

חיכינו לזה והנה זה מגיע – המרתונים!
פרסמנו באתר את תקנון המרתונים –
https://bit.ly/312tRwF
*ההרשמה למרתונים תפתח ב- 12.6 לשנה א׳ ובתאריך – 13.6 לשנים ב׳-ד׳.
*רשימת המרתונים שייפתחו תתפרסם בהמשך השבוע (: